Vrijwilligerswerk voor mensen met beginnende dementie: DemenTalent in Amstelveen

[AMSTELVEEN] Op het moment dat de diagnose dementie wordt gesteld, gebeurt het vaak dat mensen het vertrouwen in zichzelf verliezen. Hierdoor stoppen ze met activiteiten, verliezen sociale contacten en soms zelfs het plezier in het leven. In Amstelveen biedt het nieuwe project DemenTalent ondersteuning om dit te voorkomen: zij zorgen ervoor dat mensen met beginnende dementie als vrijwilliger actief kunnen deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving, op basis van hun interesses, talenten en vaardigheden. Vanzelfsprekend met passende begeleiding. “Kijken naar wat iemand nog wel kan, in plaats van beperkingen centraal te stellen”, is de basisgedachte achter DemenTalent.

02-08-2021 14:30
Amstelveens Nieuwsblad