Verbetering verkeersveiligheid voor fietsers krijgt prioriteit

[AMSTELVEEN] Vervoersregio Amsterdam, waar ook Amstelveen toe behoort, gaat de verkeersveiligheid op 50 km/uur-wegen in de komende tien jaar verbeteren. Dit is nodig omdat het net als landelijk ook regionaal niet goed gaat met de ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers. Als er geen maatregelen worden genomen zal het aantal ernstige verkeersslachtoffers in de regio in 2030 naar schatting met een paar honderd mensen op jaarbasis toenemen. Uit een eerste risico-analyse is gebleken dat fietsers op alle fronten als grootste risicogroep naar boven komen. Plannen om de situatie te verbeteren zijn opgenomen in de Regionale Aanpak Verkeersveiligheid 2030. Realisatie van veilige fietspaden is een van de topprioriteiten uit dit plan.

28-07-2021 15:00
Amstelveens Nieuwsblad