Cultuur geeft steun deels terug aan coronafonds

[AMSTELVEEN] De gemeente heeft het afgelopen jaar aan elf plaatselijke culturele instellingen garantiesubsidies verstrekt, voor bij elkaar 655.000 euro. Dat betreft steun uit het gemeentelijke corona-noodfonds. Iets meer dan de helft daarvan, 332.000 euro, is uiteindelijk niet besteed en vloeit terug naar het coronafonds, zodat het geld opnieuw beschikbaar komt voor hulp.

20-07-2021 14:15
Amstelveens Nieuwsblad