Resultaten enquête afvalinzameling: glas en papier worden beste gescheiden

[AMSTELVEEN] Om informatie op te halen voor een nieuw grondstoffenplan voor afvalinzameling, hield de gemeente een bewonersonderzoek naar de in 2018 gestarte afvalinzamelingsmethodiek ‘Anders Inzamelen’. De enquête is een belangrijk onderdeel van de evaluatie van het huidige grondstoffenplan dat tot eind dit jaar van kracht is.

14-07-2021 17:00
Amstelveens Nieuwsblad