De Europese Green Deal maatregelen

De Europese Commissie heeft op 14 juli 2021 een pakket klimaatmaatregelen vastgesteld om de netto broeikasgas emissies tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 met minstens 55 % kunnen worden verlaagd

14-07-2021 22:22
Amstelveenweb