De prijs van de klimaatverandering in Nederland

De studie 'Klimaatverandering in de prijzen? - Analyse van de beprijzing van broeikasgasemissies in Nederland in 2018' laat zien wie in Nederland precies wat betaalt voor welke broeikasgasuitstoot en hoeveel

12-07-2021 09:48
Amstelveenweb