Geen vergunning meer nodig voor kleine bouwwerken

Met de verruiming van het aantal vergunningsvrije bouwwerken komt het college tegemoet aan een wens uit de samenleving en loopt zij vooruit op de invoering van de Omgevingswet in 2022. Het gaat om...

08-07-2021 00:00
Gemeente Amstelveen