RIVM zoekt vrijwilligers onderzoek vliegherrie

Voor twee onderzoeken naar de beleving van vlieglawaai zoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in totaal 24 vrijwilligers. Met het eerste onderzoek wil RIVM inzicht krijgen in het effect van kortere of langere rust – de zogenaamde ‘respite’ – tussen opeenvolgende periodes met vlieglawaai. Er bestaat op dit moment nog geen definitie van het begrip respite.
Bron

02-07-2021 09:20
SchipholWatch