Provinciaal plan asielopvang in Noord-Holland

Gemeenten zijn samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. In een eerste versie van het Provinciaal plan asielopvang wordt een verdeling van de opvang tussen de regio’s in Noord-Holland gegeven

02-07-2021 16:32
Amstelveenweb