Motie ChristenUnie: schaaktafels op openbare plekken en schoolpleinen in Amstelveen

[AMSTELVEEN] De ChristenUnie zal bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022, woensdag 7 juli, de motie ‘Schaaktafels in Amstelveen’ indienen. Doel van de motie is om in een aantal wijken in Amstelveen op openbare plekken en schoolpleinen schaaktafels te plaatsen.

02-07-2021 07:30
Amstelveens Nieuwsblad