Motie om inburgeren op een zo hoog mogelijk taalniveau mogelijk te maken aangenomen door raad

[AMSTELVEEN] De motie van GroenLinks en BBA waarin het college wordt opgeroepen om inburgeringsplichtigen in staat te stellen om op een zo hoog mogelijk taalniveau in te burgeren is in de raadsvergadering van 2 juni met steun van alle partijen aangenomen.

03-06-2021 13:54
Amstelveens Nieuwsblad