Gemeente Amstelveen stelt nieuw inburgeringsbeleid vast

De motie van GroenLinks en bbA, om inburgeringsplichtigen in staat te stellen om op een zo hoog mogelijk taalniveau in te burgeren – is dinsdag 2 juni in de Raadsvergadering met steun van alle partijen aangenomen. De motie is namens de twee Amstelveense partijen van belang omdat ‘het spreken van de Nederlandse taal de integratie, …

03-06-2021 13:13
RTV Amstelveen