College presenteert Perspectiefnota 2022: stabiliteit in onzekere tijd

[AMSTELVEEN] De coronacrisis heeft een enorme impact op de levens van Amstelveners. Speerpunt van de gemeente is daarom: inclusief Amstelveen, iedereen doet mee. Uit het lokale coronafonds zijn inwoners en ondernemers ondersteund die door de pandemie in hun bestaanszekerheid werden bedreigd. Het college van burgemeester en wethouders zet deze aanpak voort. Dit komt tot uitdrukking in de Perspectiefnota 2022 waarin de ambities en voorstellen voor het komende jaar staan uitgewerkt. Deze maand wordt de Perspectiefnota behandeld in de raadscommissies en raadsvergadering.

03-06-2021 10:45
Amstelveens Nieuwsblad