BBA en GroenLinks-Amstelveen willen dat statushouders op hoog taalniveau inburgeren

De nieuwe wet Inburgering verplicht gemeenten om per 1 januari 2022 de regie te nemen over de inburgering. Het uitgangspunt van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat de nieuwkomer op een zo hoog mogelijk niveau de Nederlandse taal leert

03-06-2021 09:12
Amstelveenweb