154 inwoners van Amstelveen zijn slachtoffers van de Kinderopvangtoeslagenaffaire

Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde. De omvang van de toeslagenaffaire in Amstelveen is groter dan in eerste instantie is ingeschat

03-06-2021 10:28
Amstelveenweb