Plannen voor extra zwembad De Meerkamp achter de sporthal

[AMSTELVEEN] Het college van B en W wil zwembad De Meerkamp uitbreiden met een extra bad achter de sporthal, op de oude locatie van kinderopvang Boon. Met dit extra zwemwater kunnen meer kinderen sneller op zwemles. In combinatie met deze uitbreiding worden ook mogelijkheden onderzocht voor een denksportcentrum en een gezondheidscentrum. Ook biedt de uitbreiding mogelijkheden voor nieuwe huisvesting van AmstelveenSport. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met deze plannen.

02-06-2021 10:00
Amstelveens Nieuwsblad