Bereikbaarheid van Amstelveen Zuid en Oost ‘ernstig onder druk’

[AMSTELVEEN] De bereikbaarheid van de zuid- en oostzijde van Amstelveen staat ernstig onder druk. Dat stelt het college van B en W in het Meerjarenplan Buitenruimte Amstelveen 2021-2024. Om de bereikbaarheid aan de zuidzijde te kunnen verbeteren is 1 miljoen euro extra nodig voor de al jaren op stapel staande verbreding van het Amstelveense gedeelte van de Bovenkerkerweg. Om de bereikbaarheid aan de oostzijde te verbeteren, wil het college de Oranjebaan aanpakken. Geld dat hiervoor nodig is, is gevonden door andere prioriteiten te stellen bij verdeling van reeds bestaande budgetten. Aan de westkant vormt de Bosrandweg een verkeersknelpunt, waar vaak files staan. Provincie Noord-Holland werkt samen met onder meer Amstelveen aan toekomstige verbetering van de situatie.

31-05-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad