Meer lokale voorrang bij woningtoewijzing

Amstelveen had samen met veertien andere gemeenten uit de regio een verzoek gedaan bij het Rijk tot verruiming van de zogenoemde beleidsruimte. Het verzoek is gehonoreerd en nu vastgelegd in de Crisis-...

28-05-2021 11:45
Gemeente Amstelveen