De gemeente Amstelveen gaat verder met de eigen aanpak van de laaggeletterdheid

Verschillende gemeenten werken samen in het Meerjarig Regionaal Plan Laaggeletterdheid Groot-Amsterdam en het uitvoeringsplan Taaloffensief. Gemeente Amstelveen gaat ook verder met de eigen aanpak van laaggeletterdheid

27-05-2021 10:52
Amstelveenweb