Nieuw Regionaal Programma Laaggeletterdheid regio Groot-Amsterdam

De samenwerking heeft verschillende voordelen, bijvoorbeeld cursisten kunnen makkelijker aansluiten bij een traject in Amsterdam of bij hun werkgever. Ook kan er een gezamenlijk communicatiecampagne...

26-05-2021 08:00
Gemeente Amstelveen