Sociaal Steunpunt Amstelveen bestaat 40 jaar

[AMSTELVEEN] Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen is een organisatie, die iedereen in Amstelveen en naaste omgeving wil ondersteunen bij vragen op het gebied van sociale verzekeringswetgeving. Over het algemeen gaat het namelijk om complexe wetgeving, die ook nog regelmatig verandert en veel mensen voor allerlei vragen stelt. Het kan bijvoorbeeld spelen bij onderwerpen als werkloosheid, ziekte of pensionering.

12-05-2021 09:40
Amstelveens Nieuwsblad