Risico's voor bodem en grondwater bij bodemenergiesystemen

Bodemenergie speelt een rol in de energietransitie omdat het een alternatief biedt voor gasgebruik door Nederlandse huishoudens. Bodemenergiesystemen zijn sinds het begin van deze eeuw grootschalig toegepast

11-05-2021 13:02
Amstelveenweb