Opening terras niet altijd rendabel: meer omzet betekent minder subsidie

Ruim een week geleden mocht de horeca onder enkele voorwaarden de terrassen weer openen. De versoepeling werd door veel terrasbezoekers met luid gejuich ontvangen. Maar heropening betekent ook kosten voor de horecaondernemers en gevolgen voor de steunmaatregelen. Hoe zit dat precies? En hoe staat de sector erin?
Rond de heropening van de terrassen lieten sommige ondernemers al direct een kritisch geluid horen. Zo liet een uitbater in Amstelveen weten dat deze heropening ondernemers nauwelijks helpt.
Jacco Schilder van De 80 Seafood & Wine in Enkhuizen onderschrijft dat. Op zijn terras kunnen nu maximaal vijftig gasten terecht, en dat is volgens Schilder niet rendabel. "Het is puur om je gezicht te laten zien. Je doet het voor de gasten." Toch peinst hij er niet over de boel weer te sluiten. "Open is open."
Horecaondernemer Marco van Velthooven - die verschillende zaken in Hilversum heeft - vindt het dan ook onterecht dat je minder steun vanuit de overheid ontvangt als je meer omzet draait. En dat terwijl je honderd procent steun krijgt als je besluit om dicht te blijven. Toch is sluiten voor hem geen optie. "Dicht blijven doe je niet uit goodwill naar je klanten toe", zegt hij.
Minder subsidie 
Volgens een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wordt de subsidie minder als je door opening mindere omzetverlies hebt. Na opening houden ondernemers wel het recht op subsidie, maar je moet volgens de KHN minimaal 20 procent omzetverlies hebben om in aanmerking te komen voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en 30 procent voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Ondernemers die besluiten geen terras uit te zetten, behouden sowieso het recht op subsidie.
Een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt dat ondernemers bij de TVL in eerste instantie een voorschot ontvangen van 80 procent. Dat voorschot is gebaseerd op het verwachte omzetverlies van dat kwartaal. Als er minder omzetverlies is dan gedacht, moet een ondernemer bijvoorbeeld geld terugstorten. 
Dick Koerselman, voorzitter van FNV Horecabond, benadrukt dat het per bedrijf verschilt hoe de versoepeling uitwerkt. Hij schat in dat de meeste mensen het recht op overheidssteun behouden. "Veel horecazaken kunnen normaal gesproken 100 mensen kwijt, nu mogen er maar 50 mensen plaatsnemen." In de meeste gevallen hebben ondernemers waarschijnlijk dus meer dan 20 of 30 procent minder omzet. 
Of de heropening daadwerkelijk geld oplevert, is volgens de woordvoerder van KHN moeilijk te zeggen. Onder meer de plek en het weer spelen daarbij een rol. De woordvoerder van het Ministerie van EZK zegt dat het ook te maken heeft met de kosten die ondernemers maken en het formaat van het terras.
Opening niet lonend 
Rob Baltus, regiovoorzitter KHN Noord-Holland, vindt dat de terrasopening onvoldoende loont. Zeker niet met dit weer. "Er worden veel extra kosten gemaakt en die krijg je niet niet terug", zegt hij.
Koerselman van FNV Horecabond staat er iets anders in. Hij zegt dat veel bedrijven wel degelijk een goede omzet draaien, vooral door de combinatie van de heropening en afhaal. "Ik denk dat het alleen maar goed is dat bedrijven open kunnen. Men kan nu aan de gang." 
Wel hoopt hij dat ondernemers snel weer 100 procent omzet draaien. "Maar ik ben bang dat we daar nog even geduld mee moeten hebben. Het kabinet heeft aangekondigd pas verder te versoepelen als de besmettingscijfers met 20 procent zijn gedaald. Dat duurt denk ik nog even", zegt hij.
Op 11 mei volgt de nieuwe persconferentie.

07-05-2021 07:00
NH Nieuws