D66: wachttijd in AZC maximaal benutten voor inburgering

[AMSTELVEEN] Asielzoekers met een verblijfsvergunning (hierna: statushouders) moeten zoveel als mogelijk in het asielzoekerscentrum (AZC) al starten met inburgeringstrajecten, in plaats van pas als zij in Amstelveen wonen. Dit heeft D66 met unanieme steun van de gemeenteraad verankerd in het Amstelveens inburgeringsbeleid.

06-05-2021 11:25
Amstelveens Nieuwsblad