Gebiedsvisie A9 en overkapping Stadshart: ‘Plan geeft een mogelijk beeld van de toekomst’

[AMSTELVEEN] Als eind 2026 de werkzaamheden aan de A9 gereed zijn, ziet de omgeving van de snelweg nabij het Stadshart er totaal anders uit. De kansen die dit voor Amstelveen biedt zijn uitgewerkt in de Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart. Het vandaag door het college van B en W goedgekeurde plan geeft een inkijkje in het mogelijke Amstelveen van de toekomst.

26-04-2021 13:00
Amstelveens Nieuwsblad