Subsidie om onderlinge samenwerking winkeliers in Amstelveen te steunen

[AMSTELVEEN] De gemeente beidt extra financiƫle steun aan bedrijfsinvesteringszones, omdat winkeliers het door de coronacrisis moeilijk hebben, De zones dragen bij aan de samenwerking tussen ondernemers en versterken het ondernemersklimaat doordat ondernemers gezamenlijk investeren in de openbare ruimte van het gebied. Vanuit de gemeente wordt de onderlinge samenwerking tussen winkeliers in een bedrijfsinvesterigszone (BIZ) aangemoedigd.

23-04-2021 10:41
Amstelveens Nieuwsblad