Stijging criminaliteit in Amstelveen in 2020 vooral als gevolg van toename fraudezaken

[AMSTELVEEN] Het aantal misdrijven dat in 2020 in Amstelveen is gepleegd, is met 4 procent gestegen ten opzichte van 2019. Regionaal was er juist sprake van een daling van 11 procent. Dat blijkt uit de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2020. De toename van het aantal misdrijven in Amstelveen is vooral een gevolg van de toename van het aantal fraudezaken van 432 naar 623. De andere in Amstelveen veel voorkomende misdrijven zoals diefstallen uit auto’s en fietsendiefstallen namen wel in aantal af, terwijl het aantal woninginbraken en inbraakpogingen gelijk bleef (266). De veiligheidsindex, die aangeeft hoe het met de veiligheid gesteld is, steeg in Amstelveen dan ook van 58 in 2019 naar 62 in 2020.

23-04-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad