Rwzi Amstelveen krijgt extra zuiveringsstap om schoner water op Amstel te kunnen lozen

[AMSTELVEEN] Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) ziet af van onderzoek naar de haalbaarheid van aanleg van een persleiding voor afvoer van gezuiverd rioolwater van Amstelveen naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Binnen het Algemeen Bestuur van het schap bestond hier onvoldoende draagvlak voor. De mogelijke aanleg van de pijpleiding was in beeld om de waterkwaliteit van de Amstel te verbeteren. Het afvalwater dat afkomstig is van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in de Middelpolder in Amstelveen wordt nu op de Amstel geloosd. Om de kwaliteit van het afvalwater te verbeteren stelt het Dagelijks Bestuur nu voor om in 2025 een extra zuiveringsstap aan de rwzi toe te voegen.

21-04-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad