BBA doet voorstellen voor meer openbaarheid bij vergaderingen gemeenteraad

[AMSTELVEEN] Burgerbelangen Amstelveen (BBA) komt woensdagavond in de raad met voorstellen, die bij moeten dragen aan meer openbaarheid en toegankelijkheid bij vergaderingen van de gemeenteraad. Het gaat daarbij in de eerste plaats om vergaderingen van de fractievoorzitters van de raad, het zogeheten presidium, waar organisatorische en huishoudelijke zaken rondom het goed laten functioneren van de raad worden besproken, alsmede de agendacommissie die de dagelijkse gang van zaken en de reguliere vergadercyclus co├Ârdineert.

20-04-2021 10:05
Amstelveens Nieuwsblad