@PvdAAmstelveen en GroenLinks: Bied vrouwen en meisjes steun in de rug voor succesvolle inburgering .

De PvdA en GroenLinks roepen de wethouder in een motie op om meer aandacht te geven aan de succesvolle inburgering van vrouwen en meisjes door hen met bestaande en nieuwe initiatieven te sterken.

19-04-2021 18:49
Oozo