Op zoek in bodem naar sporen uit het verleden voor aanvang werk aan A9

[AMSTELVEEN] Voorafgaand aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vindt archeologisch onderzoek plaats. Dergelijk onderzoek is verplicht voordat aannemers aan de slag gaan en de bodem verstoren. Er kunnen immers mogelijk archeologische waardevolle plekken aanwezig zijn en bijzondere objecten in de grond liggen. In Amstelveen heeft dit onderzoek al plaatsgevonden ter hoogte van het Oude Dorp, maar daarbij zijn volgens Rijkswaterstaat geen historische vondsten gedaan. In Ouderkerk moet het onderzoek nog uitgevoerd worden bij de Holendrechterweg. Daar kunnen mogelijk nog wel resten van vroegere bewoning van dit gebied aangetroffen worden.

17-04-2021 14:02
Amstelveens Nieuwsblad