Geachte heer Tjeenk Willink

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen burgers te maken met de negatieve gevolgen van de luchtvaart op hun leefomgeving en gezondheid. Mede namens hen willen wij u vragen de rol van deze industrie in ons kleine en drukbevolkte land te heroverwegen en de gevolgen ervan te beperken. De luchtvaart kan in ons land al jaren rekenen op de volle steun van opeenvolgende regeringen.
Bron

14-04-2021 13:21
SchipholWatch