SP Amstelveen vraagt steun voor kleine ondernemers die coronasteun moeten terugbetalen

[AMSTELVEEN] SP Amstelveen heeft het college van B en W om steun gevraagd voor kleinere ondernemers die coronasteun moeten terug betalen als gevolg van het gebrek aan maatwerk in de diverse regelingen. Volgens de partij worden deze ondernemers zwaar worden getroffen door de destijds haastig in elkaar gezette NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en de vaste lasten regeling (TVL). Vooral bedrijven met minder dan tien werknemers (pakweg twee derde van alle aanvragers) lopen het risico om de voltallige loonsubsidie terug te moeten betalen, omdat het wegvallen van één werknemer daar een enorm effect op de totale loonsom heeft. Daarnaast worden deze kleinere ondernemers ook geconfronteerd met mogelijke strafkortingen.

29-03-2021 12:00
Amstelveens Nieuwsblad