Vergaderingen raadscommissies april 2021

Op de agenda van de commissie ABM staat onder meer de Participatie- en inspraakverordening Amstelveen. De commissie B&S buigt zich over de Kadernota veranderopgave inburgering. De commissie RWN bespreekt...

25-03-2021 00:00
Gemeente Amstelveen