Bodemdaling, zeespiegelstijging en warmer klimaat hebben grote impact op waterbeheer in polders

[AMSTELLAND] De klimaatverandering en de bodemdaling zullen de komende jaren ook in Amstelland grote impact hebben op alle aspecten van het waterbeheer. Het broeikaseffect gaat voor meer extreme regenval zorgen en de overstromingsrisico’s nemen toe door de verwachte zeespiegelstijging. Daar komt het probleem van bodemdaling in de polders met een veenbodem nog bij. ‘Het blijven verlagen van het waterpeil om die bodemdaling te volgen, is op termijn niet vol te houden,’ stelt waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) in een vooruitblik op de toekomst in het ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027.

22-03-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad