Vergadersysteem gemeenteraad ‘piept en kraakt’

[AMSTELVEEN] Vergaderen in de Amstelveense raad en raadscommissies verloopt nogal eens moeizaam. Agenda’s zijn overvol. Raadsleden en collegeleden komen spreektijd tekort. Belangrijke onderwerpen worden soms afgeraffeld. Moties komen in de knel. Vergaderen wordt nachtwerk. “Ons vergadersysteem piept en kraakt,” aldus PvdA-raadslid Esther Veenboer. Intussen moeten burgers erop kunnen vertrouwen dat de raad op zorgvuldige wijze besluiten neemt.

16-03-2021 11:30
Amstelveens Nieuwsblad