VVD ziet proef met baggeren De Poel als stap naar verbeteren waterkwaliteit

[AMSTELVEEN] VVD Amstelveen is bij met het initiatief van wethouder Rob Ellermeijer om afspraken te maken met de gemeente Amsterdam, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland om een baggerproef in De Poel uit te voeren. ‘Wat ons betreft biedt dit een unieke kans om te onderzoeken of en zo ja, in welke mate de waterkwaliteit van onze mooie Poel verbeterd kan worden door te baggeren,” VVD-raadslid Arjan Gerritsen. De gemeenteraad beslist deze maand over het beschikbaar stellen voor her benodigde budget voor deze baggerpilot.

15-03-2021 09:53
Amstelveens Nieuwsblad