Noord-Holland verdeeld over luchtvaart: wat wil landelijke politiek met Schiphol?

SCHIPHOL - 2021 had voor Schiphol hét jaar moeten worden waarin 'gematigde groei' weer mogelijk zou zijn. Het is de vurige wens van de luchthaven zelf en die groei in het aantal vluchten was ook afgesproken in het vorige regeerakkoord. Maar de coronacrisis slingerde Schiphol terug naar het jaar 1992, toen er een vergelijkbaar aantal vluchten was als in 2020. Schiphol wil op zijn minst terug naar hoe het was voor de coronacrisis, maar wat wil de politiek met de luchtvaart na de Tweede Kamerverkiezingen? 
Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet
De toekomst van de Nederlandse luchtvaart en met name Schiphol, veruit de grootste luchthaven van het land, zorgt al jaren voor verdeling binnen de politiek, het bedrijfsleven en omwonenden. Schiphol is het afgelopen decennium ongekend hard gegroeid en stuitte in 2017 al op het maximumaantal vluchten van 500.000 per jaar, een grens die tot en met 2020 is afgesproken met de omgeving. Sindsdien liggen politici, de luchtvaartsector en omwonenden met elkaar overhoop over hoe het verder moet.
Door de coronapandemie lijkt het alweer een eeuwigheid geleden, maar bij de formatie van 2017 zetten vier politieke partijen hun handtekening onder een akkoord voor meer luchtvaart. Schiphol zou ruimte krijgen voor meer intercontinentale vluchten dankzij de opening van vakantieluchthaven Lelystad Airport. Maar wat willen die partijen nu? En waar kiezen de oppositiepartijen voor?
VVD
De VVD zet in op groei 'zodat Nederland als handelsland verbonden blijftmet de wereld.' Lelystad Airport moet worden geopend voor vakantievluchten. De VVD gelooft dat moderne, stillere vliegtuigen voor milieuwinst kunnen zorgen. Momenteel levert de VVD ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, met luchtvaart in haar portefeuille.
CDA
Het CDA wil dat Schiphol zich voorlopig beperkt tot 500.000 vliegbewegingen per jaar. De overlast voor de omwonenden moet worden aangepakt door een stillere vloot, minder nachtvluchten en korte vluchten laten vervangen door de trein. Of Lelystad Airport er moet komen, valt wat het CDA betreft nog te bezien. Schiphol is volgens de christendemocraten van groot belang voor de economie en werkgelegenheid.
De Embraer 195-E2 van KLM is een gloednieuw, zuiniger en stiller vliegtuig. Het artikel gaat verder onder de foto.
D66
Coalitiepartij D66 wil de overlast en gezondheidsschade voor omwonenden terugdringen door het aantal nachtvluchten te halveren, naar 14.000 per jaar. Schiphol moet de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) opvolgen. Die zegt dat Schiphol alleen kan uitbreiden als het veiliger is. De OVV heeft Schiphol al twee keer op de vingers getikt, onder meer vanwege bijna-botsingen. Lelystad Airport kan alleen open als dit niet leidt tot toename van de uitstoot en milieuvervuiling, en er geen laagvliegroutes zijn.
ChristenUnie
De ChristenUnie regeert momenteel ook mee, maar wil na de verkiezingen inzetten op een kleiner Schiphol. Voorlopig mag Schiphol het doen met maximaal 500.000 vluchten per jaar, maar dat aantal moet in 2030 zijn teruggebracht naar 450.000. Er gaat definitief een streep door de opening van Lelystad Airport. "Het openen van een extra luchthaven voor vakantievluchten past niet bij de noodzaak om minder te vliegen", schrijft de ChristenUnie. 
Lelystad Airport is nu nog het domein van sportvliegers. Het artikel gaat verder onder de foto.
PVV
De naam Schiphol of het woord luchtvaart komen niet voor in het verkiezingsprogramma van de grootste oppositiepartij, de PVV.  Maar de partij van Geert Wilders wil een einde aan de 'doorgeslagen, belemmerende regeltjes rond stikstof, PFAS, geluid, lucht, milieu, duurzaamheid, klimaat etc.', waar ook Schiphol mee te maken heeft. Luchtvaartwoordvoerder Dion Graus pleit geregeld bij Tweede Kamerdebatten voor Schiphol en 'blauwe zwaan' KLM en steekt zijn liefde voor deze door hem genoemde 'siamese tweeling' niet onder stoelen of banken.
GroenLinks
Van luchtvaartwoordvoerder en kandidaat-Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks moet Schiphol krimpen naar een maximumaantal van 400.000 vluchten per jaar. Dat zegt ze tegen NH Nieuws. De luchtvaart moet van GroenLinks voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dat kan alleen met het schrappen van korte vluchten, meer treinen, een tickettax om vliegen te ontmoedigen en een streep door de plannen voor Lelystad Airport. Rotterdam-The Hague Airport en Groningen Airport Eelde gaan tegen de vlakte en er komen woningen voor in de plaats.
Groningen Airport Eelde wordt momenteel alleen gebruikt door de KLM-vliegschool, privévluchten en als parkeerplaats voor KLM-toestellen. Het artikel gaat verder onder de foto.
Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren overtoept GroenLinks met hun inzet voor de luchtvaart, die krimpt fors; het aantal vliegbewegingen wordt verlaagd naar maximaal 300.000 per jaar in 2030. "Door het aantal vliegbewegingen te laten afnemen vermindert de uitstoot van broeikasgassen en stikstof." Het is niet duidelijk of de Partij voor de Dieren met het maximumaantal van 300.000 vluchten alleen Schiphol bedoelt of dat dat inclusief Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Groningen is. Lelystad Airport in elk geval niet, want die mag helemaal niet open.
SP
De Socialistische Partij wil ook een kleiner Schiphol. Het maximumaantal vluchten wordt in het verkiezingsprogramma niet genoemd, maar ook voor de SP is er geen ruimte voor Lelystad Airport. "Vliegen moet ook eerlijker, door mensen die veel vliegen meer te laten betalen voor de CO2-uitstoot, zonder vliegen voor anderen onbetaalbaar te maken."

10-03-2021 07:00
NH Nieuws