67 inwoners Amstelveen melden zich als gedupeerden van toeslagenaffaire

[AMSTELVEEN] 67 inwoners uit Amstelveen hebben zich bij de Belastingdienst aangemeld als gedupeerden van de affaire rond de toeslagen voor de kinderopvang. De dienst moet nog vaststellen of alle betrokkenen inderdaad gedupeerd zijn. Veel ouders kwamen de afgelopen jaren in grote financiële problemen doordat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde vanwege onterechte fraudeverdenkingen. De gemeente heeft inmiddels al met een aantal inwoners contact gelegd en geluisterd naar de verhalen, die volgens het college van B en W vaak schrijnend zijn. Amstelveen stelde eind november een steunpunt in voor lokale slachtoffers van de affaire. Daar hebben zich inmiddels 10 inwoners gemeld.

09-03-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad