D66 pleit voor permanente zondag openstelling afvalbrengstation

Permanente zondag openstelling
D66 riep het college van B&W in 2018 op om een proef te starten voor de openstelling van afvalbrengstation op zondag. De proef liep van september tot en met oktober 2019.
Amstelveners hebben het afvalbrengstation het afgelopen jaar veelvuldig bezocht, aldus D66 Youssef Ben Idder. Uit cijfers is gebleken dat er driehonderd bezoekers per zondagmiddag het afvalbrengstation hebben bezocht.
Dienstverlening verbeteren
Aanleiding was voor de zondag openstelling is dat de meeste mensen werken van maandag tot en met vrijdag en met sportende kinderen op de zaterdag is het onmogelijk om grof afval op die dagen weg te brengen.
Het doel van de zondag openstelling was enerzijds om de dienstverlening te verbeteren aan inwoners en anderzijds om afvalscheiding te bevorderen.

08-03-2021 06:12
D66