Sierteeltsector in en rond Aalsmeer gevoelig voor criminele praktijken

[AMSTELVEEN] De sierteeltsector is vanwege gebrekkige controles kwetsbaar voor criminele praktijken. Zo wordt onder meer in Nederland geproduceerde drugs met bloementransporten naar het buitenland vervoerd. Maar ook smokkel van vuurwerk, sigaretten en wapens komt voor. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Mainport in de tweede linie’ van Edward van der Torre en Anton van Wijk, dat in 2020 is uitgevoerd. In opdracht van de stuurgroep ‘Weerbare Sierteeltsector’. Ze deden onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in de sierteeltsector onder meer rondom en via de veilinglocatie van Flora Holland in Aalsmeer.

05-03-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad