Schiphol gaat extra maatregelen tegen geluidshinder meenemen in onderzoek

Luchthaven Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaan onderzoek doen naar extra maatregelen om geluidshinder tegen te gaan. Rondom de luchthaven wordt al langere tijd onderzocht hoe de geluidsoverlast kan worden beperkt. In dat onderzoek worden nu zestien extra geluidsbeperkende maatregelen meegenomen.

05-03-2021 11:53
nu.nl