Nieuwe afspraken met Eigen Haard

De besprekingen die de gemeente, Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen hebben gevoerd om te komen tot de prestatieafspraken hebben geresulteerd in een aantal speerpunten voor de komende jaren....

05-03-2021 00:00
Gemeente Amstelveen