Extra maatregelen tegen geluidshinder na inspraak omwonenden Schiphol

[AMSTELVEEN] Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voegen zestien extra maatregelen toe aan het vorig jaar gepresenteerde meerjarenprogramma om geluidshinder te verminderen en het woon- en leefklimaat rond Schiphol te verbeteren. Het betreft onder andere onderzoeken naar optimalisatie van diverse bestaande startroutes om woongebieden beter te ontzien, nieuwe technieken om vliegtuigen nauwkeurige bochten te laten vliegen en verbeterde planning van baanonderhoud en werkzaamheden. Ook voor bewoners van Amstelveen zijn nieuwe maatregelen toegevoegd.

05-03-2021 11:58
Amstelveens Nieuwsblad