Gemeente wil snel meer energie opwekken met zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen

[AMSTELVEEN] Gemeente Amstelveen wil het aandeel energie dat met zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen wordt opgewekt, de komende jaren aanzienlijk vergroten. Het college van B en W heeft daarvoor een versnellingsaanpak vastgesteld, gericht op bedrijven, inwoners, maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed en parkeerplaatsen. De gemeente zet in op het wegnemen van belemmeringen voor het opwekken van energie op daken en parkeerplaatsen en het tot stand brengen van samenwerkingen met andere partijen zoals Economische Zaken en de Omgevingsdienst.

04-03-2021 17:30
Amstelveens Nieuwsblad