Amstelveen wil op korte termijn rookmelders in alle studentenwoningen op Uilenstede

De gemeente Amstelveen wil dat volgend studiejaar elke woonruimte in de studentenflats op Uilenstede is uitgerust met een rookmelder. Daarover is het in gesprek met eigenaar stichting DUWO en de huurdersorganisatie en bewonerscommissie van Uilenstede BVU.
Aanleiding hiervoor is de brand die drie weken geleden uitbrak op de vierde verdieping van een van de studentenflats op Uilenstede. Verschillende studenten moesten worden behandeld na het inhaleren van rook. Nadien bleek dat niet alle studentenwooneenheden een rookmelder hebben.
"Wij geven als gemeente topprioriteit aan brandveiligheid. Het verhuren aan bijzondere doelgroepen zoals studenten, brengt een extra maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee", aldus de Amstelveense wethouder Herbert Raat. Volgens de wethouder zouden er nu alleen rookmelders hangen waar dat wettelijk verplicht is, maar dat vindt hij onvoldoende.
De vestigingsdirecteur van Uilenstede heeft de wethouder laten weten bezig te zijn met de uitrol van rookmelders, vooruitlopend op de wettelijke verplichting per 1 juli 2022. Maar Raat wil dat op korte termijn geregeld zien. "Het gaat niet om het wettelijk minimum, maar om de maximale zorgplicht. Het is niet van deze tijd om studentenhuisvesting te verhuren zonder rookmelder."

01-03-2021 20:17
AT5