Coronacrisis heeft ook komende jaren gevolgen voor openbaar vervoer

[AMSTELVEEN] De coronacrisis heeft ook in de komende jaren gevolgen voor het openbaar vervoer in regio. Daardoor waarschuwt Vervoerregio Amsterdam, waar ook Amstelveen toe behoort. Door het wegblijven van reizigers en onzekerheid over steun van het Rijk zal de bereikbaarheid van gemeenten en wijken in de Vervoerregio de komende jaren onder druk komen te staan. ‘Dat kan betekenen dat de bus minder vaak in de buurt te zien zal zijn, er minder trams per uur voorbij rijden en het langer duurt voordat reizigers op hun plaats van bestemming zijn,’ aldus Egbert de Vries, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio. Hij meldt dat in een brief die onder meer aan de gemeenteraad van Amstelveen is gestuurd. ‘De impact van de huidige situatie is zonder verdere financiële steun van het Rijk te groot om op te kunnen vangen zonder ingrijpende maatregelen te nemen.’

25-02-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad