Zoektocht naar aardwarmtebronnen voor verwarming woningen en bedrijven

[AMSTELVEEN] De provincie Noord-Holland, de energiebedrijven Vattenfall en Eneco en de gemeente Amsterdam vragen gezamenlijk een opsporingsvergunning voor aardwarmte (geothermie) in deze regio aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee willen ze ervoor zorgen dat de ontwikkeling van aardwarmte in de regio voortvarend en tegelijk ook veilig, duurzaam en betaalbaar verloopt. Bij de winning van aardwarmte wordt vanuit minimaal 500 meter onder de grond warm water opgepompt voor verwarming van woningen en bedrijven. Amstelveen ziet aardwarmte als een mogelijke geschikte bron voor collectieve warmtevoorzieningen. De potentie voor aardwarmte in Amstelveen is volgens de lokale Transievisie Warmte echter nog onbekend. Dat mogelijkheden worden onder meer onderzocht in een nationaal scan-programma.

22-02-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad