De gemeenteraad van Amstelveen op 17 februari 2021

In zijn vergadering van 17 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Amstelveen onder andere besluiten genomen over het Amsterdamse Bos, de invoering van betaald parkeren met vergunning en over de nota grondbeleid

21-02-2021 11:33
Amstelveenweb