Amstelveen bindt strijd aan met Japanse Duizendknoop: geen restanten in GFT-afval doen

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen zet in op het uitbannen van de moeilijk te bestrijden Japanse Duizendknoop. De struik laat nauwelijks ruimte laat voor andere planten en de woekerende wortels kunnen schade veroorzaken aan kabels, rioolbuizen, verhardingen en funderingen. De gemeente gaat er onder meer scherp op toezien dat restanten van deze soort niet aanwezig zijn in grond die in de Amstelveen gebruikt wordt. Ook worden inwoners opgeroepen om geen resten van de Japanse Duizendknoop in het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) te doen omdat hier compost van gemaakt wordt. De restanten zouden dan elders weer uit kunnen groeien bij de gebruiker van de compost.

20-02-2021 08:00
Amstelveens Nieuwsblad